Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 13.4.20122012-04-13 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thông tư Phật Đản của Hòa thượng Thích Như Đạt nhân danh Viện Hóa Đạo gửi đến chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước để chuẩn bị Đại lễ Phật Đản năm nay 2556 & Tin bà Aung San Suu Kyi thắng cử vào Quốc hội Miến Điện, và cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ngày bà Aung San Suu Kyi được trả tự do.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org