Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 20.4.20122012-04-20 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thông tư chuẩn bị Đại lễ Phật Đản tại Huế, và bản lên tiếng của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam yêu sách trả tự do cho Điếu Cày, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần & Nhìn lại việc Công an hành hung ông Thor Halvorssen khi ông đến thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền viện vào một ngày tháng Tư.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org