Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 27.4.20122012-04-27 | Đài Phật giáo Việt Nam

Chương trình Kỷ niệm Ngày 30 Tháng Tư, với bức thư của Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang kêu gọi lãnh đạo Cộng sản hãy lấy “Ngày 30.4 làm Ngày Sám hối và Chúc sinh toàn quốc”, cùng bài viết của Kịch tác gia nổi danh Eugène IONESCO đánh giá Hoa Kỳ trong sự bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa & Hợp ca Tháng Tư Đen, cùng tiếng hát Julie qua hai bài “Ở Bên Nhà” và “Lời Người Thiếu Phụ”.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org