Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 18.5.20122012-05-18 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản tin về cuộc Điều trần về Nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm 15.5 vừa qua & Nghe lại chương trình Đài Á châu Tự do và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tường trình cuộc Điều trần ấy.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org