Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 25.5.20122012-05-25 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản Thông báo của Đại học Hè Phật giáo Việt Nam, và Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, về cuộc Điều trần Nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm 15.5 vừa qua & Ký giả Nguyên Khôi của Đài Quê Hương phỏng vấn ông Võ Văn Ái về cuộc Điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org