Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 1.6.20122012-06-01 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thảm trạng Đảng và Nhà nước cưỡng đoạt đất đai nông dân, tàn bạo và khốc liệt chẳng khác chi nạn Cải Cách Ruộng Đất thập niên 50 thế kỷ trước & Nghe lại Đài Á châu Tự do phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái về chuyện Dân Oan ở Việt Nam.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org