Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 8.6.2012



2012-06-08 | Đài Phật giáo Việt Nam

Nghe tin đàn áp Phật Đản ở Đà Nẵng, và bài viết của Tổng vụ Truyền thông Viện Hóa Đạo : Nhà cầm quyền dối gạt dư luận để đàn áp GHPGVNTN & Nghe bài thơ Lửa Từ Bi của thi hào Vũ Hoàng Chương qua giọng ngâm mỹ lệ tuyệt vời của Hoàng Oanh.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :




 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org