Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 22.6.20122012-06-22 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thư Huynh trưởng Lê Công Cầu viết từ Huế cảnh báo ông Trưởng ty Cảnh sát ác ôn Liên Thành đang ngày đêm hỗn láo với các bậc cao tăng Phật giáo, mạ lỵ vô bằng, vô liêm sỉ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất & Nghe lại cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về cuộc biểu tình đầu tiên chống Trung quốc xâm lược của học sinh, sinh viên, tri thức, nhân sĩ Saigon ngày 5.6 năm ngoái.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org