Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 29.6.20122012-06-29 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thông Bạch kêu gọi biểu tình trong và ngoài nước ngày 1.7 để phản đối âm mưu Trung quốc xâm lược biển đảo Việt Nam, và Thông tư Văn Phòng II Viện Hóa Đạo kêu gọi biểu tình trước Tòa Lãnh sự Trung Cộng ở Los Angeles chủ nhật 1.7 này ; Tin Thầy Thích Quang Thành bị Công an giao thông hành hung trên Quốc lộ 51 & Nghe lại tiếng nói của Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang nhân ngày lễ Húy nhật sắp tới của Ngài ngày 15.7 tại chùa Pháp Luân ở thành phố Houston.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org