Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 6.7.20122012-07-06 | Đài Phật giáo Việt Nam

Tin Đại học Hè Phật giáo khai giảng tại Giảng đường chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ & Nghe 2 cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Viên Định cùng Đại đức Thích Viên Hỷ về lý do xuống đường biểu tình ngày 1.7 cũng như tình hình đàn áp chư Tăng GHPGVNTN đi biểu tình ở Saigon.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org