Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 20.7.20122012-07-20 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bài phóng sự Lễ Húy nhật 4 năm ngày Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch, tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, chủ nhật 15.7 vừa qua, với các lời phát biểu của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, ĐLHT Thích Chánh Lạc, Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Đạo hữu Võ Văn Ái.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org