Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 27 July 20122012-07-27 | Đài Phật giáo Việt Nam

Tường thuật Lễ Húy nhật 4 năm ngày Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch, tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định, Việt Nam & Phóng sự Đại học Hè Phật giáo với lời phát biểu của Thượng tọa Thích Viên Huy, Gs Võ Văn Ái, cùng cảm tưởng của các Học viên tham dự.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org