Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 17 August 20122012-08-17 | Đài Phật giáo Việt Nam

Xin mời Nghe chương trình “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” với những lời phát biểu của các Thượng Nghị sĩ, Dân biểu, Thị trưởng các thành phố tại Úc Đại Lợi : Graham Perret, Sue Boyce, Graham Quirk, Mark Furner, Angela Owen-Taylor, Michael Johnson, Sharman Stone, cùng lời vinh danh Ngài của Hòa thượng Thích Phước Nhơn, Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Úc Đại Lợi.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org