Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 24 August 20122012-08-24 | Đài Phật giáo Việt Nam

Nghe bản tin và phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ việc Đại sứ Hoa Kỳ David Shear đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Ngài & Cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Quang và Huynh trưởng Lê Công Cầu về vụ Công an côn đồ ở Đà Nẵng hành hung Hòa thượng, cùng băng thu tại chùa Giác Minh lời Sư cô Đồng Tâm tố cáo công an.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org