Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 3.6.20112011-06-03 | Đài Phật giáo Việt Nam

Tường thuật cuộc Hội luận Dân chủ, Nhân quyền và Tự do tôn giáo cho Việt Nam tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, do Chùa Phật Quang, Nhóm Phật học Oregon, Nhóm Yểm trợp Dân chủ tại Oregon và Nhóm Thân hữu trong Cộng đồng Người Việt Oregon tổ chức ngày 22.5.2011.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org