Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 31 August 20122012-08-31 | Đài Phật giáo Việt Nam

Thông điệp Vu Lan của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN; bản Tin Trong Tuần về 2 Trại Hiếu & Hạnh của Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Huế & Nhân Mùa Vu Lan tìm đọc lại Thông điệp của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang viết 10 năm trước; và nghe chương trình “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” qua lời phát biểu của Dân biểu Michael Atkinson tại Úc Đại Lợi.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org