Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 7 September 20122012-09-07 | Đài Phật giáo Việt Nam

Nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu, xin nghe lại chương trình Mẹ do ký giả Đỗ Văn thực hiện trên đài BBC & Chương trình “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” qua những lời phát biểu ngày trao Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto cho Hòa thượng tại thành phố Bergen, Vương quốc Na Uy.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org