Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 14.9.20122012-09-14 | Đài Phật giáo Việt Nam

Nghe bài xã luận “Cuộc xâm lăng không tiếng súng” của Trần Nhân, và cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói lên mối ưu tư về việc Hà Nội dâng biển đảo, lãnh thổ cho Bắc Kinh & Chương trình “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” qua lời phát biểu của bà Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org