Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 21.9.20122012-09-21 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản Tin Genève về hoạt động của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ Kháng Nghị Thư của Hòa thượng Thích Không Tánh gửi giới lãnh đạo Hà Nội & Chương trình “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” qua lời phát biểu của Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền Hoa Kỳ Thor Halverssen.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org