Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 28.9.20122012-09-28 | Đài Phật giáo Việt Nam

Chương trình đặc biệt về Phiên tòa giả trá Cộng sản xử 3 nhà bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, cùng bản Nhận định của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam liền sau khi bản án loan tại Saigon & Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA và Đài Á Châu tường thuật vụ án, với bài phỏng vấn Luật sư Gerald Staberock từ Genève, và đặc biệt bài hát CHÚNG TA SẼ THẮNG của người Da Đen trong phong trào đấu tranh giành.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org