Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 5.10.20122012-10-05 | Đài Phật giáo Việt Nam

Chương trình đặc biệt phần 2 về Phiên tòa giả trá Cộng sản xử 3 nhà bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, với lời Phản kháng bản án phi lý đối với ba nhà bloggers của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, Thư của Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Ngưới Việt Nam, Võ Văn Ái, gửi Tổng Thống Pháp François Hollande, và cuộc phỏng vấn Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Liên Âu & Chương trình “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” qua lời phát biểu của các nhân vật quốc tế.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org