Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 12.10.20122012-10-12 | Đài Phật giáo Việt Nam

Chương trình đặc biệt về Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 kỳ I trong ba ngày 5-6-7/10/2012 tại Chùa Liên Hoa ở thành phố Salt Lake City, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ. Với cuộc phỏng vấn nhanh Trưởng ban Tổ chức Phan Văn Tề và các thành viên tham dự Đại hội & Đạo từ của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa kỳ, Tổng kết thành quả Đại hội của Thượng tọa Tổng Thư ký Thích Giác Đẳng và Quyết Nghị 10 điểm của Đại hội.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org