Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 19.10.20122012-10-19 | Đài Phật giáo Việt Nam

Phần 1 của Chương trình đặc biệt tường thuật cuộc Hội luận tại Chùa Điều Ngự, Tp Westminster, California, Hoa Kỳ, về lập trường và đường hướng của GHPGVNTN qua những trích đoạn phát biểu của Hòa thượng Thích Viên Lý, Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Giáo sư Võ Văn Ái & Quyết Nghị hậu thuẫn lập trường và đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được đa số tuyệt đối hội trường tán đồng.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org