Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 26.10.20122012-10-26 | Đài Phật giáo Việt Nam

Phần 2 của Chương trình đặc biệt tường thuật cuộc Hội luận tại Chùa Điều Ngự, Tp Westminster, California, Hoa Kỳ, về lập trường và đường hướng của GHPGVNTN với những lời phát biểu hay chất vấn sôi nổi của các vị nhân sĩ, tri thức, đại diện đảng phái, tôn giáo.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...


Để nghe, bấm vào dưới đây :
 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org