- 2012 -


Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 6.1.2012

Bản lên tiếng toàn cầu về nhân quyền tại Việt Nam

Quốc tế đòi VN trả tự do cho các nhà tranh đấu

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 13.1.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 20.1.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 27.1.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 3.2.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 10.2.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 17.2.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 24.2.2012

 
Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 2.3.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 9.3.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 16.3.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 23.3.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 30.3.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 6.4.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 13.4.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 20.4.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 27.4.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 4.5.2012

Bản Tin Trong Tuần về việc nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp không cho GHPGVNTN cử hành lễ Phật Đản tại Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Thuận, v.v… & Tường trình Đại lễ Phật Đản do Văn phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, với lời tuyên đọc Thông điệp Phật Đản P.l. 2556 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, Diễn văn khai mạc đại lễ của Hòa thượng Thích Viên Lý, cùng các lời phát biểu của Thượng nghị sĩ tiểu bang California Lou Correa, Phó Thị trưởng Thành phố Westminster Tạ Đức Trí. (...)

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 11.5.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 18.5.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 25.5.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 1.6.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 8.6.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 15.6.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 22.6.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 29.6.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 6.7.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 13.7.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 20.7.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 27 July 2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 3 August 2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 10 August 2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 17 August 2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 24 August 2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 31 August 2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 7 September 2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 14.9.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 21.9.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 28.9.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 5.10.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 12.10.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 19.10.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 26.10.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 2.11.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 9.11.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 16.11.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 23.11.2012

 
Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 30.11.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 7.12.2012

 
Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 14.12.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 21.12.2012

Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 28.12.2012*********

 

Đài Phật giáo Việt Nam
E-mail : daiphatgiao@daiphatgiao.org